NOTA PRAWNA.

dam Image

NOTA PRAWNA.

MINI docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

OCHRONA DANYCH / OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

MINI może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. MINI nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o produktach MINI lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy BMW oraz Dealerom MINI lub BMW. MINI deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

 

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright BMW Group Polska, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie MINI są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną MINI. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody MINI są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu MINI są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 

ZNAKI ZASTRZEŻONE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie MINI są zastrzeżone przez MINI, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

 

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w serwisie MINI są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. MINI dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, MINI nie jest ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku MINI nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

MINI może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

 

LICENCJE

MINI pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że MINI musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej MINI oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

INFORMACJE O FIRMIE

Bawaria Motors Sp. z o. o. ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa

Numer KRS: 220037

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Numer NIP: 526-27-94-848

Numer Regon: 015830460

INFORMACJE O PRODUKTACH

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego MINI opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. MINI zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. MINI nie odpowiada za błędy typograficzne.

MINI zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty MINI na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem MINI.

 

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

MINI zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. MINI zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Grudzień 2010.

 

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Z uwagi na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres poczty elektronicznej to info.mini.pl@mini.com. Zaznaczamy, że obowiązek przekazania Państwu niniejszej informacji spoczywa na nas niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu.